Loading...
HomeMy WebLinkAboutLedger 1- 1992 to 6-1997 / i ( • • . I iiiii I allaill1111111 IIIIINMN I • I itIvoya...........‘,..„...A0n411.„mpx*■!0>me • I ---- ... . I "".".:."."..."4"4"."."""..w"41".".. ..". 4%.‘M:""6"/ all0 wo.......woremwAY.IY.■•••■.....,,‘„,....,‘"v4wAx allilaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .°..'4"4". I 6 • ■••■•••■■••■•■■■ ••••mynee...e. 0■•••••••■■ky..y .ww.1 i ......_..........„ ................._...._,.............................. ,..„,._..„........,____...,....,..,, a ..........................„........„,...........____ _._.....• . . .- .a. • • _ --•--_ ...._ .•4•tl... • ---- 1 N. 1, mi al al • �. l� _ Z r 4ttIi ? 7 _em_:' ,Q ec, er - . Am-i 1 4,e,c 50 PA = .. , 9� / - 20 -q3 - /ea, - Q - pmve /- c20 DOch-Liflin_affirriel f67 „„ 1 -- /9-9 p �9-q a S • • • • U 04.44_. • • • • • • • • • • • r • • • • • • 4444 . . . . .. . . 0404. . .. 2 ammo 11 .01 _ilimaamm mu al NI i - aimaimma slag NI 1 MIONMEMONMENOMEMMENN MUMEMEMEMM main MN ---- ammmanan.m. 1 ammitamman1 as" I. / e /c�s4 ezes., _ . .na /. , 'k _P.b_lic _ ear nr. IC 141yga. proietI 1 S Pl _19 17 . w ; - - ., I r al Dao a e & . . , , ,oe _d4...„fr .. • - - I - M allaillia " . 111.111.1111111111111111111111111111.111111111111 . 4. . I i alai 7 . laii Nan saimismi • nammumni ._ , LI i alai inimimmummumn i , mill i ' IIMMIMI ' saila illiumni Miallialli . sr r r. i �$/y j /S 9) -/J LLL i eWilorracc — e�9L lie. tsit • . , ... / rfiQL&Lile t . 1%. .b4 /. . t•4 a:61 4,i & S I /iga) Ia 4 1 I /gaga auneoth 3-er Clitti-ba_,' 41itht4 . isd �36 (q 9 �Tl_iutededetblcc3 toyu rfiSPrt Q-46--v, H, ,,,,,c, tthatt 0,12,-..6 tille.,,2. 51 I ll " /1 7, g, seep efil i 'effift2Sal 90611a litiv44e-c—nAilicrijetati.,..3Ak III .LkLV ,Win. jj,-./. .L. y/43 a3 N MI d _L AI 3 , aecktraith±Litatt et. f l I ill . Specied dernid a � ii ttwa e - 5413c nasto. . MI Mil is I al MI IIII MI MI . NMI. , Ell Mil. , MII . 1111•1111111111111111111111111111111 ..._ ,, . allil cal anommiami I 1 I I , _. . .. . • ■ • Ag mcs al IEIIMIIIElm . J� 11,anord _I =11 =1" aNIMan Ial Ear 1 1.111.011 MI alma— el al I kgii— , . I , ke is 16 u -._ �l P/8 c1 / • III lletirliti --- (6974/11. A44Lñ 'q6 &i S fa - wag. a - a 6 Z . 1 .11 ni 1 . aii Illi 1. ........................... ali „ al ail , .„.. . ail __ al �, __ • 1. 44100%:10WylWIMWYIY•■••••• ■••••• •SIROF*M.Y■). ammo' a Ilin IIIIIIIIIIIIIIaIIIIIIIIIIIIsimmat L__-• ease 4GGv # d4 /99r ants,: 41.... r Lig � NI ' oaeenceakot..6--....I.S - sce ... MI - MI En MI , z / ' ?"-. 1' , e-tHS- ' 0- - 71 II e a '/c -- SL4p ' al ' 79 p all , MI III - 11111 ... at I'll _I - _. . \I. INN al! imp • III. 1 . air .......„. ........___ .......___ , .._,... ....._, i ......_ ......._...,..._..._.. ....._ si ... ......_,... ......... ..._.... ..... .......___. mil . .... .......,____ aiiiimplimi .....„ ........._ ... ........__ mill am Lilt .....1 ..„,, 1 , ll 6 Speea c. I4rmi/ ..._ Ii14I P - /i E. .�s. 6. ,.s t,. _ . . S .443e2412-...3 57 —frig /i - L 2s/ a s"? l al ,. P -.5fetilermitiameetzli, io , all t„ 111 all - 1111111 al 1111111.1..iiiiiai MI all 1111 all I Mil • . I an.. 1 Ve Mil IIII I all MI • 1 al 4 wN all X + 4,v i ' 1 _ _ • • .... .. "" _._........e, W _. . .. _. _ • • I gal • • • • • • . i J 1 i d 1 1 ----- 1 figniiil gi - — A.0 . 4 1 .Q � .6�f�� •issa n_��c a a l jq . . go 4Li e �'c(ri� /9tz?ecjQk1 . Li . "aiiie ,fiegte:40 — ehill cei ?-7 v ---'7--4-- - - - or - Phihill y fieeken ..... ._..J_ab isi;) _f l_Z e6a��41. _�rm cy.54finviii - • al i y aJ ,.v.5 hip 0, SD I 1.111111111111111111111111 I I 1 I EMI I . , vm ..__. eaerm I ..... . . ........ . . ......... I .... I I _ . I _ _. I I I I .. .. . . ..�..�...� .. . . I ... .. _. i . . as. MI ro w.� _. is ""au aim sails arammar c.R --earn - _ . / - 5)• 6 7 _ . . ., esth - 4 - 1 1 1. _. _. . 1 1 1 _ . _ _ . 1 1 , .. I . I „, . __ L 1 0 I , . 1 . . . . 1 .. ..... ....._ 1 _ . ....., 1 ..... 1 . . __� ® _.. __ ...... . i , , \ /I uee 7 - Liena 0 ‘ I ._ . }} / , .. k1 briar Ali t-kr° 079 _ I 1 1 . St4.__/� S' �, 7 , . P� __ , ./1 i w. I . .._ \\\\\ a . I _ _ - ;_ �I • _ " _ I •••••■••„•••••• „nava 4140. • „nava.. ■••••••••■ • • • • • • • '‘kkka „ay..NI • • • • • •••••••• • • • 4.„••••••• 4144. .„0 4.047 „Pao. ••• •■ • • • • • • „.„ „4„441 V • •••••■••■ • I • avv ; • 4..„„ • • • •„■•••• •■••••••• • • • • • „MA • •••••••••„ ala vawal.„ • • 41111-- [411:1„4„••••••••••• naa A ••■■•„4„4.4„ •„0„•••••••„•„„••••• •• „0„•••••• • Pavan. „Sabo • „Wax." • • 4.0„. :kw I I I 1 I w. i - 1.....................iiiiiiiiiimiiii al -- „ i I 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ell 1 Mill 1 I ; EH I M 1 1111111111111111111111111111111111.11=11 M I MI 1 _. _ . .. allim MI ME=_ . . _ .. mi Mil ye +s••pfts ■■••■xv,. X al . ■ .1 40■1,1M„....y.n„. : , ;y, I , , 111/ I I 1 , i, 4 7 I • I a ...... i, rY ME I I iitai MI=111 el =1111111 1 11, M 1=1 i 1=1 Aminn in 1 1 MI /it — Ai u hne_y 9/q/ :. I . __.__Ii_ sJ Urs a 111 -11. mmtes I, i i pmficre ‘...6 I 1 ; 1 pi 1 1 . . . . .111=11Mal — ....„, „.. ... el ; El El 1 slmi„.„„i„„„ninin, iiiir 1 El I I ell I .111111111111111111111111111111 III IIMIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIII Ell all . . . . 1 111 I I _ n • 44444174* D» essiiiH e kg) I 4 r, , . . .. .. . I 1 I I I III ..«....W... _ .. _. _.. .. I _. . _ . era I I le I I 11111 I la 1 I Ell IIII l 111111111111111111111111111.11 ®^.., I'I .. . . . ____ -. ..... . .. . I _ • 1 0 I I . I I Mill ; 11111111111111111111111111111111 Ell I AAA ill I all., III I I • I 1 1 v ‘AAT I ; lir I - . _. _ .. ..»..n - .. . r • II i . exeo I I .. , '. . I ' . a„.iniiiiiiiiiiii ______,,, •_. rowl.xwr ° 11 1 V III 1 at i [ 1111111 i . . ,. ...... .. NI i I al , sr . am mu --- at _ .. . . _ . [ § or - 1 1 lallimmillammilli. . 1 1 MIIIMMMMMMOMM.I Mil ., .1 Illii _ . .. ,1 1=1 i _. _ _ . . l _ - i I i IIIIIMIIIMIIMIIIIIIII i I II , I I , Il _ i , MI , . _ I _. . i I i , . , xa I . . .. . _,mow ----„,,,. "'""NtgZ g III Ton nn //vc ______Aletdda& L anall 5 I al 6 - 7a r- , 8z /9- iefenyototite, 6 fa i MI Minim NI all , MI Ell . . . . . . I . . . . . ... .. . . 1 1111111111111111111111111111111111111111 M 11111111111111111111111111111111 MI 11111111111111111111111111111. MI • • as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . _ . . 1